Povraćaj robe, reklamacija

Pravo na reklamaciju stičete ukoliko:

Vam isporučeni proizvodi stignu sa fizičkim oštećenjem ili primetite problem pri prvoj upotrebi proizvoda. Potrebno je da se potrošac javi odmah nakon prijema pošiljke ukoliko ima neki od navedenih problema.